Logga in

 • NSB 2014
 • Mål 4
 • Mål 14
 • Nyckeltal och viktiga händelser


Kommunfullmäktige tog på sitt augustisammanträde 2011 beslut om 23 övergripandemål och måluppfyllelse för dem.
Norrköpings Stadsbibliotek berörs av flera, men främst målen 4 och 14. Klicka på respektive mål-flik ovan för att se 2014 års måluppfyllelse.

Här redovisar vi också nyckeltal samt listar det gångna årets viktigaste händelser.

Mål 4: Våra fasta kulturinstitutioner ska ge invånare och besökare kulturupplevelser av högsta kvalitet.

Måluppfyllelse: Antalet besök på kulturinstitutionerna under året har ökat jämfört med år 2010.

Stadsbibliotekets besöksantal 2014 minskade med 1,5 % jämfört med 2013. En stor ökning för år 2013 stod dock Hageby bibliotek för som mer än sexdubblade sina besökssiffror från 33 682 besökare 2012 till 215 972 besökare 2013.

Fysiska besök huvudbibliotek och filialer/bokbuss
2014: 1 024 759  (2013: 1 042 124, 2012: 892 127, 2010: 880 554)

Virtuella besök hemsida
2014: 369 534  (2013: 413 438, 2012: 367 479, 2010: 421 401)

Totala antalet fysiska och digitala besök
2014: 1 394 293 (2013: 1 455 562, 2012: 1 265 820, 2010: 1 301 955)

Programverksamhet 2014 (Författarbesök och Öppen Salong)

Sju skönlitterära författarbesök med Beate Grimsrud, Lena Andersson, Jan Myrdal, Gertrud Hellbrand, Herman Lindqvist, Arkan Asaad och Gabriella Håkansson.

Medarrangörer har varit ABF Östra Östergötland och Humanisterna.

Fyra akademiska föreläsningar med inledande författarsamtal med Pontus Wassling, Susanna Åkerman, Ebba Witt-Brattström och Owe Wikström. Medarrangör har varit Folkuniversitetet.

Fler föreläsningar:

 • Förintelsens minnesdag, Johan Perwe
 • Psykiatriska veckan, Inger Händestam och Pebbles Karlsson Ambrose.
 • Getonline Week (datorrelaterade föreläsningar), Mikael Åkerman om appar och om Internet på somaliska i Hageby.
 • Åtta lokalhistoriska samtal som Norrköpingsrummets vänner har arrangerat
 • På Kulturnatten i september var det en släktforskarföreläsning, Hur jag börjar släktforska och en om familjehem.
 • I samarbete kulturkvarteret Hallarna skedde två föreläsningar.
 • Öppen Salong hade vi 25 gånger med en sammanlagd publik på över 1000 personer.

Kurser och handledningar på Norrköpings stadsbibliotek 2014

  Antal tillfällen Antal deltagare
Kurser 41 249
Handledningar 219 228
Drop-in 8 47
Föreläsningar 2 21
Summa: 270 545

Kurser:

Våren 2014

Internet för nybörjare (3 kurstillfällen) x 3
Bli klok på nätet (vi tipsar om kostnadsfria webbkurser, föreläsningar och
dokumentärer) x 1
Facebook för Teliapensionärer x1
Fotografering & bildbehandling med smartphone och surfplatta x 1
Köp och sälj på nätet (Blocket & Tradera) x 2
Vård & hälsa på nätet x 1
Ny med surfplatta/appar (Ipad) x 2
Ny med surfplatta/appar (Android) 1
Betala räkningar/internetbanken (på arabiska)
E-post (på arabiska)
Köp och sälj på nätet (på arabiska)

Hösten 2014

Internet för nybörjare (3 kurstillfällen) x 3 st
Bibliotekets hemsida – tips & tricks x 2
Köp och sälj på nätet x 1
Lär dig hitta rätt på nätet x 1
Lär dig mer om surfplatta/appar – iPad x 2
Planera resan på nätet x 2
Upptäck e-böcker x 1
Kampanjveckor:
Get online week 24 – 30 mars
Digidels medborgarvecka 6 – 10 oktober

Kampanjveckor

Get online week 24 – 30 mars
Digidels medborgarvecka 6 – 10 oktober

Biblioteksintroduktion (3 h) i kursen Samhällsorientering för nyanlända 2013

Totalt antal kurser: 50 st

Fördelat efter språk:

Arabiska: 30 st
Somaliska: 12 st
Persiska/dari: 3 st
Engelska: 1 st
Kurmandji: 1 st
Lätt svenska. 1 st
Syrianska: 1 st
Tigrinja: 1 st

Totalt antal deltagare: 350 – 400 personer (i snitt 7 – 8 deltagare per grupp)

Visningar

26 klassvisningar komvux/folkhögskolor och gymnasieskolor. Sammanlagt antal personer: 430 (2013: 595)

(ej uppdat)
BK-bokprat: 2 tillfällen
LL-inspiration: 6
SFI: 30
Anhörigsgruppsvisning: 1
Bokprat för allmänheten: 1
SO: 11

Utställningar 2014

Under 2014 hade vi 16 olika utställningar på Stadsbiblioteket.

 • Studiefrämjandet
 • Den långa resan
 • Prolympiaskolan x 2
 • Omställning Norrköping
 • Autism- och aspbergerförbundet
 • Bråviksskolan
 • Fairtrade Norrköping
 • FMLS
 • Nordisk vecka (kommunen, föreningen Norden)
 • Naturskyddsföreningen
 • Oestoporotiker
 • Bris
 • Harry Martinson (egen)
 • Moa Martinson (egen)
 • Pepparkakshusutställning (egen)

Tentor

Tentamensservice åt distansstuderande: 82 st.

Läxhjälp

651 deltagare. Verksamheten har bedrivits i samarbete med Frivilligcentralen, Röda korset och Rotary

Kombinerad läxhjälp/språkhjälp fans också på Hageby bibliotek två gånger per vecka.

Språkcafé

780 deltagare med deltagare från Syrien, Somalia, Grekland, Afghanistan, Eritrea, Turkiet, Nepal och Azerbajdzjan. Verksamheten har bedrivits i samarbete med Frivilligcentralen, Röda korset och Rotary

Kombinerad läxhjälp/språkhjälp fans också på Hageby bibliotek två gånger per vecka.

Släktforskning

Släktforskarhjälp för enskilda personer har bokats 60 gånger (föregående år 82).

Antalet utfärdade släktforskarkort, som ger möjlighet att använda bibliotekets släktforskardatorer, ökade under året med 53 (föregående år 63). Totalt har 1015 kort utfärdats.

Visning av släktforskningens databaser för släktforskargrupper vid 2 tillfällen för 14 deltagare.

Släktforskningens dag arrangerade av Östgöta Genealogiska Förening  i samarbete med biblioteket den 15 mars.

Äldresamlingarna

Äldresamlingarna flyttades under året till ett gemensamt arkiv på Bråvalla för Stadsmuseet, Konstmuseet och Stadsbiblioteket.

Totalt noterades 167 lån ur samlingarna, till övervägande delen fjärrlån till svenska universitetsbibliotek. Tio beställningar renderade större skanningar, av dem fyra till utlandet. Bland korrespondens noteras ett fortsatt informationsutbyte med prof Shinichi Sohma vid Hiroshima universitet angående tidig europeisk pedagogik.

Visningar hölls bl a för Siemens VD och Norrköpings kommuns förvaltningschefer. Under Arkivens dag 8 november kunde samlingarna visas för allmänheten när det hölls ett öppet hus arrangerat av samtliga tre närvarande institutioner, stadsmuseet, konstmuseet och stadsbiblioteket. Närmare 200 besökare kunde räknas in denna dag.

 

Måluppfyllelse: Antal besök av barn och unga på kulturinstitutionerna under året har ökat jämfört med år 2010.
 
Förutom de inbokade klassbesöken på Stadsbiblioteket har det även kommit över 500 klasser som använt biblioteket, det blir mer än 12000 elever.

Antal klassbesök (antal elever) 2010 2013 2014
Inbokade klassbesök 1175  2794 3661
Förskolan (visningar för 5-åringar     376
Läslustprojekt     270


Exempel på andra programaktiviteter, litteraturförmedling och berättande riktade till barn och unga på huvudbiblioteket och filialer:

 • Barnteater: 6 ggr
 • Sagostunder: 132 ggr
 • Detektivbyrå 4 ggr
 • Harry Potter 10 ggr
 • Skrivarcirkel 6 ggr
 • Dagbok för alla mina fans 4 ggr
 • Deckarklubb 3 ggr
 • Sommarboken 8 ggr
 • Måndagskul 14 ggr
 • Animationsverkstad 5 ggr
 • Alfons Cnemavisning 1 gång
 • Författarbesök 1 gång
 • Pyssel 6 ggr

 

Utlån 2013 2014 %
Antal utlånade media 937 246 895 776 96%

 

 

Besök 2013 2013 2014 %
Fysiska besök huvudbibliotek och filialer/bokbuss 1 042 124 1 024 759 98%
Totala antalet fysiska och virtuella besök 1 455 562 1 394 293 96%
Antal klassbesök 2 794 2 692 96%

 

 

Viktiga händelser

 1. Ahmet Kurt, webbmaster på NSB får Open Library Solutions Innovationspris 2014 för utveckling av en ny innovativ poängmodell för e-boksutlåning.
 2. Filosofiskt forum - en ny mötesplats och programverksamhet för existentiella samtal. Filosofiskt forum är tänkt som en mötesplats för diskussioner om livets grundläggande frågor. 
 3. Det pågår arbete med att införa ny teknik - RFID, återlämningsmaskin och meröppna bibliotek. Alla medier har märkts om med radiochips.
 4. Projektering av ny lokal för Skärblacka bibliotek och renovering av Åby bibliotek.
 5. Flytt av äldresamlingarna till Bråvalla magasin.
 6. På spaning efter Moa - NSB uppmärksammar Moa Martinsons författarskap och Norrköpingsanknytning med utställningar, föreläsningar och events.
 7. Läslustprojekt tillsammans med Utbildningskontoret, som är riktad till årskurs 4. Alla kulturinstitutioner deltar och även en del fria kulturaktörer. Läslustprojektet arbetar med boksamtal och andra estetiska ämnen såsom bild, drama, film och musik för att lyfta fram den magi som finns i berättelserna. En stor del av läslustarbetet sker ute i klasserna men eleverna bjuds också in till biblioteket och museerna. Lärarna kommer att erbjudas fortbildning i hur man kan stimulera läslusten, bl.a. genom boksamtal och dramaövningar. De flesta fortbildningstillfällena är öppna även för andra pedagoger i kommunen än de som är aktiva i projektet.
 8. Från stadsbibliotekets sida arbetar man utöver denna satsning mot åk 4 med en fördjupad förståelse i vuxenvärlden för barns läsande med förebilder, litteraturevents m.m. Även viss annan läsfrämjande verksamhet mot barn kommer att ingå, bl.a. ett Alfonsprojekt i samarbete med Cnema och Norrköpings Visualiseringscenter.
 9. Litteraturcirkel för långtidssjuka i samarbete med Landstinget.
 10. SPES – en bokcirkel där biblioterapi används för närstående till någon som tagit sitt liv
 11. Samhällsorientering för nyanlända flyktingar. Alla nyanlända får 70 timmars samhällsorientering på modersmål – varav 10 timmar bibliotekskunskap. Flera av kurserna sker i bibliotekets lokaler.
 12. Digital delaktighet – fortsatt satsning på att öka medborgarnas tillgång till digital information genom individuell handledning, korta IT-kurser, föreläsningar, tillgång till teknik och utveckling av e-tjänster på hemsidan.
 13. Stadsbiblioteket fortsätter att som e-boksproducent edera ett antal e-böcker i egen regi.
 14. En omfattande programverksamhet med ca 400 programpunkter, allt från bäbisar på bibban, sagostunder, skrivarcirkel, barnteater, deckarklubb, Harry Potterträffar till filosofiskt forum, författarbesök, Öppen salong och ett antal litteraturcirklar.
 15. Stadsbiblioteket har börjat arbeta med processuppdrag – en ny metod för att utveckla bibliotekets verksamhet och organisation och tagit fram en projektsamordning för stadsbiblioteket enligt kommunens styrdokument.

Norrköpings stadsbibliotek 2015-01-16

Birgitta Hjerpe

Biblioteksplan Biblioteksplan

Biblioteksplan 2015-2018

Öppnas som pdf.

Till sidans topp Till sidans topp

Här finns vi också

Facebook    Flickr
YouTube     Instagram
 Tel: 011 - 15 26 65 | E-adress: stadsbiblioteket[a]norrkoping.se | Postadress: Box 2113, 600 02 Norrköping | Besöksadress: Södra Promenaden 105Till startsida Till våra inspirationssidor Innehållsöversikt med en lista på sökord från A till Ö Nyheter i vårt sortiment Vanliga frågor och svar vårt program Kontakta eller fråga oss