engelska tjänster

Stadsbiblioteket

Startsida/ Om biblioteket/  Utställningar

Pågående och kommande utställningar

Världens mitt finns inte på kartan

Världens mitt finns inte på kartan

En utställning med fokus på barns rättigheter

Utställningen bygger på barns egna uttryck, bilder och tankar om sina liv på barnhem och institutioner i Ryssland, Litauen och Sverige. Barnens bilder ramas in av Göran Odbratts texter och foton av fotograferna Kent Klich och Lars Tunbjörk.

 

Bakgrund

Barn har rätt till yttrandefrihet – att säga hur de vill ha det och att vuxna lyssnar. Det anges i Barnkonventionen. Utställningen vill visa att barn kan, vill och vågar om de får möjlighet att bli sedda och hörda.

 

Makt över bilden

Dokumentärförfattaren och filmaren Göran Odbratt delade ut digitalkameror till barn på barnhem i Ryssland, Litauen och Sverige. Genom kameran har barnen fått berätta om sin vardag. När barnen blev fotografer blev de också starka självständiga personer och kontrollerade bilden av sig själva.

Göran Odbratt besökte barn på institutioner och barnhem i Ryssland och Litauen, men även i Sverige. Han arbetade med nära hundra barn i enkla bildverkstäder. Barnen gav uttryck för sina tankar om ett hem, om kärlek, rädsla, relationer och vuxnas närvaro i främst foto, men även i tecknade och målade bilder och till viss del text.

 

Visas till och med 15 augusti på Stadsbiblioteket